Een dak moet worden voorzien van een afvoersysteem voor regenwater, gebeurt dit niet, dan overstroomt het dak en krijgt men last van wateroverlast. Om dit te voorkomen is het (laten) installeren van een degelijk hemelwaterafvoer systeem noodzakelijk. Er zijn twee soorten hemelwaterafvoer systemen die veel worden toegepast. Ten eerste is er het traditionele systeem. Dit systeem werkt met een overlaatstroming. Dit betekent dat dit systeem niet onder invloed is van een bepaalde drijfhoogte. Daarnaast is er nog het UV-systeem, wat de laatste tijd populair is. Dit systeem kan hemelwater onder hoge snelheden afvoeren. Het werkt met een gesloten stroming in combinatie met onderdruk. Het is met name geschikt voor grote dankoppervlaktes. Bent u op zoek naar een dakdekker die voor u een hemelwaterafvoer systeem kan installeren, dan kunt u bij ons terecht. Onze dakdekkers kennen de verschillende systemen en kunnen deze uiteraard ook op professionele wijze voor u installeren.

Het UV-systeem voor de afvoer van hemelwater

Het UV-systeem werkt met speciale afvoertrechters in het dak, die op een bepaald moment de luchttoevoer afsluiten. Hierdoor wordt de waterstroom in de leiding geremd. Dit zorgt er dan weer voor dat er een watermassa wordt opgebouwd in de leiding, onder de trechter. Tegelijk met het opbouwen van de watermassa, wordt er een onderdruk opgebouwd, die zorgt voor de snelle afvoer van het hemelwater.

Call Now Button